Nyitott üzem program Érsekvadkerten


Az érsekvadkerti Nógrádi Palócok Szociális Szövetkezet 2015. április 24-én Nyitott üzem című programja keretében mutatta be az általuk gyártott nagygönc elkészítésének folyamatát és a TÁMOP-2.4.3.D.2-13/1-2013-0199 számú, „Nagygönc gyártása Nógrádban” elnevezésű projekt megvalósulását.

A szociális szövetkezet tagjait és a jellemzően hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztató szövetkezet 2014. március 01-jén kezdett projektjének eredményeiről is beszámoltak a program keretében.
A rendezvény során Balla Mihály országgyűlési képviselő rövid összefoglalást adott a térségi, helyi gazdaságot érintő problémákról és jó példaként ismerte el a szociális szövetkezet munkáját. Reményét fejezte ki, hogy az európai uniós finanszírozású projekt - mely 49.990.670.- Ft Ft összegű támogatásban részesült – olyan profittermelő, életképes vállalkozássá válik, mely később is biztonsággal nyújt munkalehetőséget.
Barna János, a Nógrád Megyei Közgyűlés alelnöke „úttörő vállalkozásként” említette a szövetkezetet, mely ezt a hagyományos élelmiszert, a nagygöncöt újra visszahelyezi az emberek asztalára.
Percsináné Urbán Piroska igazgató elnök köszöntőjében elmondta, hogy a nagygöncgyártás ötletének felmerülésekor tisztában voltak azzal, hogy a beruházást önerőből nem tudják megvalósítani, ezért figyelték azokat a pályázati kiírásokat, támogatási lehetőségeket, melyek segítségével megvalósítható a projekt. Nem utolsó sorban ismertette a nagygönc receptjét.
A projektmenedzser a projekt eredményeinek és a kötelezettségek ismertetése mellett a szociális szövetkezeti forma és tevékenység fontosságáról és a lehetőségekről beszélt. Elmondta, hogy a projektnyitó rendezvényen generálódott ismertetés továbbvihető, különböző műhelymunkák, módszertant megosztó, közösségfejlesztési rendezvények, programok során megszólíthatók a lehetséges együttműködő partnerek.
A projektmegvalósítás 2015.10.30-áig tart. A fizikai megvalósítás ideje alatt 11 fő, 13 hónapig történő foglalkoztatását 13 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség követi, így összesen 26 hónapos foglalkoztatást biztosítanak a munkavállalóknak. A projekt keretében elvégzett képzésnek köszönhetően a munkavállalók olyan kompetenciákkal rendelkeznek, mely a későbbiekben más élelmiszeripari vállalkozásnál történő elhelyezkedésüket segítheti. A projekt megvalósítása során a későbbiekben is megrendezésre kerül hasonló rendezvény, amely célja, hogy támogassa a szociális gazdaság fejlesztését, valamint a rendelkezésre álló tapasztalatok megosztásával támogassa a térségben az önfoglalkoztatást segítő szociális szövetkezetek létrehozását.
A rendezvény során üzemlátogatásra és termékkóstolásra is volt lehetőség, amely során a vendégek megtekinthették a hagyományos recept alapján készülő nagygönc gyártási folyamatát, a kialakított üzemet és a támogatásból beszerzett gépeket is.

Nógrádi Palócok Szociális Szövetkezet
2659 Érsekvadkert
Petőfi út 37.